Pilot LPZ Huisartsen en HAP

Categorie: Regionaal

In het eerste kwartaal van 2023 zijn binnen het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) project twee pilots afgerond voor huisartsen. Een pilot voor huisartsen in de dagpraktjk en een pilot bij HAP Schievliet. (Er loopt hiernaast ook nog een pilot bij HAP Rotterdam-Rijnmond welke deze maand wordt afgerond.) 

In de regio maken momenteel al verschillende ketenpartners gebruik van het LPZ. Dit geeft o.a. real-time inzicht in de openstellingsstatus van SEH’s in de regio. 

De huisartsen zijn een belangrijke schakel bij het instroommanagement op de SEH. Het merendeel van de instroom op de SEH komt daar na verwijzing van de huisarts. Daarom hebben wij samen met een groep huisartsen gekeken of inzage in het LPZ kan bijdragen aan voorkomen van overmatige drukte op de SEH. De huisarts ziet in LPZ hoe druk het is op de SEH’s in de ziekenhuizen en kan naar aanleiding van deze inzage de patiënt op het juiste moment en op de juiste plaats laten beoordelen. 

Resultaten

Uit beide pilots kwamen vergelijkbare resultaten: 

  1. Het is fijn om de drukte op de SEH te kunnen inzien. We geven inzicht in LPZ een ruime 7,5! 
  1. Inzage in LPZ heeft een kleine invloed op de beslissing over de spoedverwijzing (later insturen of uitwijken). 
  1. Er wordt ervaren dat inzage in LPZ van meerwaarde is bij het contact met de specialist of SEH over een spoedverwijzing. 
  1. De hoeveelheid uitwijkmogelijkheden zijn subregio afhankelijk, bij weinig tot geen mogelijkheden is LPZ beperkt van toegevoegde waarde. 
  1. De pilot huisartsen adviseren verdere uitrol van inzage in LPZ onder huisartsen. 

Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelwensen benoemd, denk hierbij bijvoorbeeld aan inzage in ELV-bedden.  

Het bureau ROAZ gaat nu een plan van aanpak opstellen hoe verdere uitrol binnen de regio vorm te geven.

Interesse?

Mocht je geïnteresseerd zijn in inzage in LPZ laat dit dan weten aan Lorette de Vries, projectleider LPZ Spoed via l.devries.1@erasmusmc.nl. 

gepubliceerd op: 11 april 2023