Persoonsbeschermende middelen (PBM’s)

Categorie: Regionaal

Zoals bekend is er schaarste aan persoonsbeschermende middelen (PBM’s). Regelmatig worden er nu PBM’s aangeboden door derden. Deze aanbieders kunnen worden doorgestuurd naar het landelijk verzamelpunt: middelencorona@nfu.nl. Zij dragen zorg voor verdere afhandeling.

gepubliceerd op: 18 maart 2020