Personeelsdruk blijft een punt van aandacht

Het goede nieuws is dat het aantal coronapatiënten op de IC’s elke dag minder wordt. Ook in de ouderzorg is er een duidelijk daling te zien en zelfs de ziekteverzuimcijfers onder het zorgpersoneel ten gevolge van de coronacrisis worden lager. Kortom, dit zijn hoopgevende berichten. Tegelijkertijd blijft het spannend omdat een tweede piek in de coronabesmettingen realistisch is en daar is extra personeel voor nodig. Conny Nieuwenhuizen, projectleider van het proces personeel binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Zuidwest-Nederland, vertelt hoe de regio zich hier op voorbereidt.

‘Hoe kunnen we COVID-19 zorg verlenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de reguliere zorg?’ Die vraag houdt ons allemaal bezig. Het is onwenselijk dat bij een tweede piekbelasting opnieuw de reguliere zorg moet worden afgeschaald. Het is duidelijk dat bij de structurele opschaling van de IC- capaciteit het grootste knelpunt het tekort aan goed opgeleid en ingewerkt IC-personeel is. We hebben al langer een tekort aan IC-verpleegkundigen en daarom is dit momenteel de grootste uitdaging in opleidingsland. Werven op een krappe arbeidsmarkt en opleiden in een overbelaste werkomgeving is een crime, maar niets doen is geen optie. Het probleem lost zich niet vanzelf op. Er wordt op dit moment achter de schermen nagedacht hoe we dit regionaal op een goede manier kunnen oplossen. Het is nog te vroeg om iets te vertellen over mogelijke oplossingen, maar ik vind het belangrijk om te vertellen dat de wil er is om de lasten eerlijk te verdelen en elkaar te helpen.’

EXTRA HANDEN

‘Op dit moment benaderen we vanuit de deRotterdamseZorg en de verschillende zorginstellingen in onze zorgregio de zorgprofessionals die geplaatst zijn vanuit de landelijke ‘extra handen in de zorg’ campagne. We zijn heel benieuwd hoe zij terugkijken op de afgelopen maanden. Zijn ze wel of niet ingezet en hoe is dit bevallen? Het allerliefste willen we natuurlijk deze ‘extra handen’ structureel behouden voor de zorg, maar met een flexibele inzet of incidenteel bijspringen tijdens een volgende piekbelasting zijn we ook heel blij.’

gepubliceerd op: 28 mei 2020