Per 1 juni afschaling LCPS en RCPS

Vanwege de dalende cijfers en het sterk verminderd aantal uitplaatsingsverzoeken schalen het LCPS en het RCPS per 1 juni af. Dit omvat:

  • Telefonische bereikbaarheid tussen 9:00-18:00 uur, 7 dagen per week
  • De middaguitvraag (14 uur) vervalt

Dit betekent dat overplaatsingsverzoeken na 18 uur niet meer via het RCPS verlopen. Ten eerste omdat er landelijk geen plekken meer te organiseren zijn. Ten tweede omdat het RCPS vrijwel geen uitplaatsingsverzoeken meer krijgt. In geval van spoed binnen de regio geldt de reguliere route – neem onderling contact met elkaar op voor een gewenste overplaatsing. Het RCPS dringt er aldus op aan zoveel mogelijk op de dag aan te bieden. Zodoende nog zoveel mogelijk binnen de openingstijden de overplaatsingen voor de regio te organiseren. Mocht dit leiden tot vragen/bezwaar, neem dan contact op met de dienstdoende coördinator.

gepubliceerd op: 1 juni 2021