Overlijden

Categorie: Regionaal

In het ziekenhuis

In 2018 overlijdt 2,5% (n=261) van de geregistreerde traumapatiënten in het ziekenhuis. In figuur 6 ziet men dat dat percentage ongeveer gelijk is gebleven over de jaren. Figuur 7  toont het aantal overleden traumapatiënten onderverdeeld in de categorieën van comorbiditeit. De meeste sterftegevallen komen voor in de leeftijdscategorie 80+ (62,5%; n=165).

Bij 35 (13,4%) patiënten van de 261 overleden patiënten is er prehospitaal gereanimeerd en 80 (30,7%) keer is intubatie noodzakelijk geweest. Elf (4,2%)patiënten van het totaal zijn overleden op de SEH, 25 (9,6%) gaan direct na de SEH naar de operatiekamer. Bij 110 (42,1%) patiënten is er sprake van een polytrauma en er overlijden 252 (98,1%) patiënten binnen 30 dagen na het ongeval.

Na ontslag

In 2018 zijn in totaal 588 (5,7%) traumapatiënten overleden. Daarvan zijn 261 (44,4%) patiënten in het ziekenhuis overleden en 327 (55,6%) na ontslag. In het ziekenhuis overlijden 256 (98,1%) traumapatiënten binnen 30 dagen na het ongeval, na ontslag zijn dat er 170 (52%).

Van het totaal aantal traumapatiënten dat binnen 30 dagen na het ongeval overlijdt (72,4%; n=426) heeft 174 (40,8%) een ernstige systemische aandoening. De meeste traumapatiënten die binnen 30 dagen na het ongeval overlijden hebben een leeftijd van 80 jaar of ouder (68,8%; n=293).

Figuren 8, 9 en 10 tonen enkele gegevens over het overlijden in het ziekenhuis en overlijden na ontslag binnen 30 dagen na het ongeval.

gepubliceerd op: 8 oktober 2019