Overlijden

In 2020 is er sprake van een absolute toename van het aantal in-hospitale overlijdensgevallen van traumapatiënten, van 259 (2,6%) naar 317 (3,3%). Figuur 4 laat overleden traumapatiënten per ISS-categorie zien. Patienten met mild letsel laten een duidelijke toename zien van in-hospitaal overlijden tijdens golf I en II in vergelijking tot dezelfde periodes in 2019. De andere letselcategorieën laten een ander patroon zien qua in-hospitaal overlijden; een toename ten opzichte van 2019 gedurende de interepidemische periode. 

Figuur 4

gepubliceerd op: 25 november 2021