Algemeen

Categorie: Regionaal

Deze speciale editie geeft een overzicht van de jaren 2015 tot en met 2018. De onderwerpen, die worden belicht en beschreven, volgen de patiënt in de zorgketen, van het ongeval tot aan ontslag uit het ziekenhuis met de daarbij horende overlevingsstatus. Bij ieder onderwerp wordt de oudere traumapatiënt vergeleken met traumapatiënten jonger dan 65 jaar (≤64) en de gehele trauma populatie (totaal).

De traumaregio Zuidwest-Nederland omvat ruim 2,1 miljoen inwoners en kent een onderverdeling in de subregio’s Rotterdam Rijnmond (RR), Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) en Zeeland. Van 2015 tot en met 2018 zijn in totaal 40.371 traumapatiënten in de LTR (Landelijke Trauma Registratie) geregistreerd en daarvan is 46.1% (n=18.791) een oudere traumapatiënt.

Gaan we iets verder terug in de tijd, naar het begin van de landelijke registratie in 2007, dan was het aantal ouderen 1.798 (op een totaal aantal van 4.577 traumapatiënten). Dat is gelijk aan 39.3%. In 2018 was dit 47.9%. In 11 jaar tijd is er sprake van een stijging van 8.6%, waarbij vanaf 2012 het percentage steeds boven de 44% ligt.

In de onderstaande figuren de verdeling per jaar en per subregio (2015 – 2018). De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 81 jaar, het percentage vrouwen is 66.3.

Bij meer dan de helft van de ouderen is er sprake van een lichte systemische aandoening (comorbiditeit) vóór het ongeval. Een matige tot ernstige systemische aandoening ziet men bij een kwart van de ouderen.

In de privésfeer vinden de meeste ongevallen plaats (zoals bijvoorbeeld een val in huis of in de tuin), waarbij de val op hetzelfde niveau (laag energetisch) de grootste veroorzaker is. Het verkeer neemt hier de tweede plaats voor zijn rekening, met de fiets als grootste veroorzaker.

gepubliceerd op: 17 januari 2020