Opgenomen coronapatiënten eerder ontslaan door monitoring thuissituatie

Categorie: Regionaal

In de regio Rijnmond is gestart met het eerder ontslaan van Covid-19 patiënten door de mogelijkheid van monitoring in de thuissituatie.

Dit zijn ontwikkelingen die door de druk op de ziekenhuisbedden door COVID-19 versneld worden ingezet en mogelijkheden bieden voor de toekomst. Door toenemende mogelijkheden in e-health en verschuivingen van 3e en 2e lijns zorg naar de 1e lijn is het van belang dat er goede en vooral eenduidige afspraken worden gemaakt binnen de regio. De huisartsenpraktijken werken samen met de verschillende aanbieders en het komt de samenwerking en patiëntveiligheid niet ten goede als ieder ziekenhuis hierin zijn eigen richtlijnen opstelt.

Overlegtafel voor afstemming regionaal beleid

Op initiatief van huisartsen wordt onderzocht of er een overlegtafel ingericht kan worden met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en huisartsen om tot afstemming te komen over regionaal beleid en oplossingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Heidi van den Brink (h.vandenbrink@haprijnmond.nl).

gepubliceerd op: 3 december 2020