Op zaterdag 6 maart a.s. gaat de pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond van start!

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Huisartsenposten Rijnmond, Huisartsenpost ’t Hellegat, Conforte, Curamare, Antes, Careyn en ROAZ ZWN organiseren en coördineren de semi acute zorg vanaf zaterdag 6 maart 2021 in de weekenden op regionale schaal vanuit het World Port Center. Dat betekent één regionaal zorgcoördinatiecentrum waar alle patiënten met een semi acute zorgvraag telefonisch terecht kunnen.  Patienten bellen zelf niet naar het ZCC. De patiënten melden hun zorgvraag door contact op te nemen met de huisartsenposten of via 112 (afhankelijk van de situatie). Vandaaruit kunnen zorgvragen worden doorgeleid naar het ZCC.

ZCC RR in het Word Port Center Rotterdam

In het zorgcoördinatiecentrum komen met name die zorgvragen terecht waar meer tijd voor nodig is om de betreffende zorgvraag te verrijken met de juiste informatie. Door middel van brede triage kijkt men vanuit verschillende disciplines naar de zorgvraag. Het zorgcoördinatiecentrum (ZCC) verwijst de patiënt vervolgens naar de juiste zorgverlener.

Juiste zorg op de juiste plek, onafhankelijk vanuit welk loket de patiënt zich aandient

Middels de pilot ZCC RR is er een betere coördinatie van de beantwoording van niet levensbedreigende acute zorgvragen van patiënten, wat leidt tot meer passende spoedzorg. Er wordt gedacht vanuit de zorgvraag van de patiënt, over grenzen van zorginstellingen heen. Hierdoor ontvangt de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek, onafhankelijk bij welk loket de patiënt zich aandient. Daarnaast wordt middels deze pilot de keten van spoedzorgaanbieders verder geprofessionaliseerd én geoptimaliseerd.

Een voorbeeld van een casus waar het ZCC meerwaarde heeft:

Een man belt 112 omdat zijn buurvrouw is gevallen en geeft aan dat hij haar weer op een stoel heeft geholpen. Ze blijkt geen pijnklachten te hebben maar ze zit niet comfortabel en wil naar bed en is verward. De buurman geeft aan dat hij dacht dat ze dementerend is en weet niet zeker of mevrouw thuiszorg heeft. Uit ProQA komt een huisartsverwijzing. De centralist wil toch de goede hulp geven en weet niet of hij de verwardheid moet accepteren. Wil graag overleg. Wat is hier de juiste zorg op de juiste plek? Moet er een ambulance gaan rijden, kan de mevrouw terecht op de huisartsenpost of kan de wijkverpleging een kijkje gaan nemen? Of moet toch de GGZ ingeschakeld worden vanwege de verwardheid van deze mevrouw? Een typisch voorbeeld van een casus waarbij de juiste zorg op de juiste plek bieden nog niet zo eenvoudig is, en waarbij je snel wil kunnen afstemmen tussen de verschillende zorgaanbieders. En dat is precies wat we beogen te doen door de realisatie van het Zorg Coördinatiecentrum (ZCC) in onze regio!

Go-live

De projectteams zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de go-live van het Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond (ZCC RR). De pilot zal een jaar duren. Het ZCC RR zal tijdens de pilot in de weekenden geopend zijn tussen 08.00-22.00. Per weekenddag zijn er twee shifts. De go-live is in het weekend van 6 en 7 maart. De diensten zullen plaatsvinden in de actiecentra van het World Port Center (WPC).

Digitale kick off bijeenkomsten voor medewerkers en filmpje van de pilot locatie ZCC RR

Om de medewerkers vanuit de verschillende organisaties zo goed mogelijk wegwijs te maken worden er in februari diverse digitale kick off bijeenkomsten georganiseerd. De betreffende medewerkers ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. In deze bijeenkomsten besteden we aandacht aan wat je kunt verwachten op de nieuwe werkplek door middel van een filmpje van binnenkomst tot werkplek, wordt inhoudelijk het werkproces doorlopen en praktische informatie gedeeld en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De locatie van het ZCC RR is nu al te bekijken in het filmpje hieronder.

Neem contact op voor meer informatie over het ZCC RR

Wilt u meer weten over de pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam-Rijnmond? Neem dan contact op met de programmamanager Iris Keessen of mail naar zcc.rr@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 4 februari 2021