Netwerkbijeenkomst capaciteitsmanagement

Categorie: Regionaal

Op 26 april organiseerde het Traumacentrum een regiobijeenkomst over integraal capaciteitsmanagement. Tijdens eerdere bijeenkomsten bleek dat er behoefte is aan kennisdeling over dit thema op regio niveau. Onder andere over de aanpak van integraal capaciteitsmanagement en instrumenten. Na een aftrap van Nienke Huijbregts, die de aanwezigen informeerde over stand van zaken ten aanzien van de regierol van het ROAZ bij o.a. griep en de ontwikkeling op het gebied van inzicht in regionale capaciteit, presenteerde de gastsprekers uit Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) over hun jarenlange ervaringen met integraal capaciteitsmanagement. De collega’s uit Almelo vertelde op welke effectieve manier ze integraal capaciteitsmanagement hebben aangepakt. Succesfactoren werden daarbij toegelicht en tips en trics gedeeld. Het delen van deze ervaring leidde tot een inspirerende bijeenkomst. Er werd geleerd van de ervaringen van ZGT maar ook werd er onderling van elkaar geleerd. Hoewel alle ziekenhuizen afzonderlijk stappen aan het zetten zijn en nog te verzetten hebben, wordt ook deze keer weer duidelijk dat samenwerking en kennisuitwiseeling noodzakelijk is. Een vervolgbijeenkomst wordt ingepland om met elkaar vervolgthema’s te bespreken zoals; (on)mogelijkheden van ICT systemen, managementinformatie, draagvlak en borging. Mocht u interesse hebben en willen aansluiten dan horen wij dit graag. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar stafbureau.tczwn@erasmusmc.nl

gepubliceerd op: 2 mei 2019