Met spoed beschikbaar organiseert een webinar ‘Vernieuwde en verbeterde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp’

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Landelijk, Regionaal

Op dinsdag 12 april van 17.00-18.00 uur organiseert het landelijke programma Met spoed beschikbaar in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlanse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Ambulancezorg Nederland (AZN) het webinar ‘Vernieuwde en verbeterde gegevensuitwisseling tussen ambulance en spoedeisende hulp.’  

De sprekers

  • David Baden, SEH-arts KNMG en voorzitter van de NVSHA en de Expertgroep van Met spoed beschikbaar.
  • Kitty Garnier, Teamleidinggevende SEH in het IJsselland Ziekenhuis 
  • Gert Koelewijn, Product manager Informatiestandaard Acute Zorg bij Nictiz
  • Jan van Putten, landelijke coördinator Met spoed beschikbaar

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor medisch managers op de SEH en RAV, RAV- en SEH-teamleiders, CMIO’s, CNIO’s, informatiemanagers en ICT managers en andere geïnteresseerden van de RAV en SEH.  

Waarom?

Dit webinar is een vervolg op het webinar van november 2021: ‘versneld samenwerken aan digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen‘, waarin we uitgebreid stil stonden bij wat er mogelijk is aan digitale gegevensuitwisseling tussen de spoedeisende hulp en ketenpartners in de acute zorg. In dit nieuwe webinar focussen we specifiek op de vernieuwde, verbeterde gegevensuitwisseling tussen ambulance naar SEH.

Veel organisaties werken al met een overdracht van ambulance naar SEH. Er is nu een vernieuwde, betere overdracht mogelijk. Wat houdt die vernieuwde informatie-overdracht in? Wat is het verschil ten opzichte van de oudere berichten? Wat levert dit de zorgverleners op? Wat is de impact op het zorgproces, voor zowel de ambulance als de spoedeisende hulp? In dit webinar gaan we dieper in op de verschillen tussen de oude en de nieuwe berichten, hoort u ervaringen uit de praktijk en is er ruim de tijd om uw vragen te stellen.  

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor het webinar. U ontvangt dan een paar dagen voor het webinar een link voor de online bijeenkomst. Zet u het webinar zelf in uw agenda?  

Aanleiding

In het Kwaliteitskader spoedzorg is door alle branche- en beroepsorganisaties uit de acute zorg besloten dat digitale gegevensuitwisseling in 2023 gerealiseerd moet zijn volgens de Richtlijn die voor de acute zorg is opgesteld. Ook voor uw RAV en SEH is dit relevant. U weet als geen ander hoe belangrijk het is dat patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangen. Daarnaast ondersteunt digitale gegevensuitwisseling zorgverleners in hun werk (minder administratie) en kunnen zij de kwaliteit van zorg verbeteren.

Met spoed beschikbaar

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. In het programma werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ samen aan het versnellen van de digitale gegevensuitwisseling binnen de acute zorgketen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@metspoedbeschikbaar.nl

gepubliceerd op: 5 april 2022