LPZ – patiënten aantallen voor RCPS

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Sinds de coronacrisis is het RCPS steeds druk in de weer geweest met het uitvragen van actuele (COVID-)cijfers en beschikbaarheid van bedden bij de ziekenhuizen. Andersom moesten de ziekenhuizen één, twee en soms drie keer per dag handmatig de laatste stand van zaken doorgeven. Dit was hard nodig om inzicht te krijgen waar er plek was om patiënten met COVID over te nemen en waar er juist uitgeplaatst moest worden.

Nieuwe versie van LPZ

Vooralsnog is het de verwachting dat deze cijfers tot zeker het einde van dit jaar vereist zijn om controle en zicht te houden op COVID-patiënten en de druk binnen de ziekenhuizen. Daarom is de afgelopen tijd geïnvesteerd in een manier om dit uitvraag- en aanleverproces volledig te automatiseren. Hiervoor is sinds kort een nieuwe versie van LPZ beschikbaar waarmee alle data die het RCPS nodig heeft ook automatisch uit LPZ kan worden onttrokken. LPZ kan daardoor nu – naast beddencapaciteit – ook direct tonen hoeveel patiënten er met en zonder COVID in de ziekenhuizen liggen. Doordat LPZ aan het elektronisch patiëntendossier (HIX) is gekoppeld, zijn deze cijfers real-time zichtbaar voor het RCPS. Begin juli verwachten de meeste ziekenhuizen hiermee live te kunnen. Het Admiraal de Ruyter ziekenhuis, ZorgSaam en het Beatrix ziekenhuis lopen hierin voorop en leveren nu al alle cijfers automatisch aan. De data komt betrouwbaar en transparant door en het kost alle betrokkenen veel minder tijd! Zo werken we met de beddencoördinatoren, capaciteitenmanagers en ICT-professionals van de ziekenhuizen continu verder aan het verbeten van de in- en output van LPZ.

gepubliceerd op: 1 juli 2021