LPZ Dashboard versie 3 is live!

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Per 4 oktober is in de regio Zuidwest-Nederland een vernieuwde versie van het spoedgedeelte van het LPZ Dashboard in gebruik genomen. De livegang van dit dashboard (versie 3) betekende ook de start van de regionale werkafspraken. Het dashboard is gekoppeld aan het ziekenhuisinformatiesysteem waardoor real-time informatie beschikbaar is. Door middel van een stoplichtfunctionaliteit geeft een Spoedeisende Hulp (SEH) aan hoe druk het op de SEH is. Voor de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) is hiermee direct informatie beschikbaar om (indien mogelijk) op te sturen. Voor andere SEH’s in de regio is de informatie ook inzichtelijk.

Start nieuwe werkafspraken

Het doel is belangrijk, maar de weg om daar te komen verdient minstens zoveel aandacht. Daarom zijn de werkafspraken, over het gebruik van de stoplichtfunctionaliteit en de manier waarop hier op gestuurd kan worden, opgesteld in een kleine werkgroep bestaande uit een aantal deelnemers van de verschillende SEH’s en RAV’s. Deze werkafspraken zijn vervolgens bij alle SEH’s uit de regio getoetst, hier en daar verfijnd, vervolgens goedgekeurd en geïmplementeerd.

Succesvolle livegang

De gebruikers zijn enthousiast over de succesvolle livegang. Deze is soepel en vlekkeloos verlopen. Er is vooraf actief ingezet op heldere en duidelijke communicatie naar de gebruikers. Het nieuwe dashboard heeft een overzichtelijke lay-out en is visueel prettig in gebruik. Voor de gebruikers is het nog wel even wennen aan de nieuwe lay-out omdat het er net weer wat anders uit ziet. Ondertussen kunnen ze er al goed mee overweg.

Mensenwerk

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland monitort samen met de betrokken gebruikers het gebruik van het dashboard. Het ontwikkelen van een nieuw dashboard gaat immers niet alleen over techniek maar vooral over mensenwerk.  Met de ervaringen van de gebruikers evalueren en ontwikkelen we het dashboard steeds verder.

gepubliceerd op: 28 oktober 2021