Kunnen sneltests op influenza van meerwaarde zijn in de huisartsenpraktijk en op de SEH?

Categorie: Landelijk

Bron: Influenzasneltests voor de huisartsenpraktijk en SEH | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Ruud A.F. Verhees, Suzanne P.M. Lutgens, Ron Kusters, Geert-Jan Dinant en Jochen W.L. Cals. 12-09-2019

Tijdens het griepseizoen neemt de druk van artsen en verpleegkundigen in de eerste en tweede lijn toe, evenals de bedbezetting en de opnamenduur. Dit kan leiden tot capaciteitsproblemen en obstructie van de zorgketen. Om de zorgvraag het hoofd te bieden, is kritische beschouwing van verwijs- en opname-indicaties voor patiënten met griepverschijnselen belangrijk. Vaak wordt immers pas in een later stadium duidelijk of er sprake is van influenza.

Kunnen sneltests – ook wel ‘point-of-care’-tests genoemd – op influenza van meerwaarde zijn in de huisartsenpraktijk en op de SEH? In dit artikel wordt de accuratesse van influenzasneltests en het effect van deze tests op klinisch relevante uitkomstmaten, zoals het gebruik van antibiotica en antivirale middelen, de verblijfsduur op de SEH en de opnameduur in het ziekenhuis beschreven.

gepubliceerd op: 20 september 2019