Krapte in de beschikbaarheid van kinderbedden

Categorie: Regionaal

De afgelopen weken is in verschillende media aandacht besteed aan de landelijke krapte van kinderbedden. Ook de regio Zuidwest-Nederland ontkomt niet aan deze drukte. De drukte op de bedden wordt veroorzaakt door een hoger aanbod van jonge patiënten met o.a. ademhalingsproblemen door virussen in combinatie met de krapte in personeel waardoor een deel van de kinderbedden gesloten is.

De situatie in regio Zuidwest-Nederland

De regionale ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland hebben in ROAZ-verband afspraken gemaakt over het doorplaatsen van kinderen bij een gebrek aan bedden en andere regionale maatregelen. Daarbij wordt getracht om de gevolgen voor patiënten (en familie) tot een minimum te beperken. Het kan echter zijn dat bij een gebrek aan bedden in de regio een patiënt moet worden overgeplaatst naar een ziekenhuis verder weg van huis. Daarbij staat de veiligheid van de patiënt voorop.

Beheersorganisatie regionale zorgcontinuïteit

De beheersorganisatie regionale zorgcontinuïteit van het ROAZ ZWN is opgeschaald naar code oranje, specifiek voor de kinderzorg in regio Rotterdam-Rijnmond om de krapte in kinderbedden in goede banen te leiden De zorginstellingen houden binnen de beheersorganisatie samen de situatie in de regio nauwlettend in de gaten om snel te kunnen reageren op eventuele verandering in de regionale situatie.

Meer informatie: https://www.traumacentrumzwn.nl/activiteiten/roaz/sub-van-roaz-3/

gepubliceerd op: 24 december 2019