Knelpunten V&V benoemd

Categorie: Regionaal

Het stafbureau van het ROAZ heeft in november twee digitale bijeenkomsten georganiseerd met ketenpartners van de V&V. Knelpunten die ervaren worden door de V&V ketenpartners zijn benoemd zowel voor de COVID-19 als voor de reguliere doorstroom naar de VVT. Een van de knelpunten in de doorstroom is bijvoorbeeld het niet kunnen benutten van bestaande GRZ-faciliteiten. Oorzaken daarvoor zijn een tekort aan personeel door ziekteverzuim, toename van de zorgzwaarte in de V&V door COVID-19, inzet van personeel elders vanwege de opvang van post COVID-19 patiënten uit de ziekenhuizen en daarnaast de reguliere (niet acute) instroom van GRZ-patiënten.

Bestaande oplossingen in de regio Zuidwest-Nederland gedeeld

Naast het benoemen van de knelpunten is er ook uitgebreid gesproken met een microbioloog over het nut van testen van asymptomatische patiënten om besmettingen in de V&V te voorkomen. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook bestaande oplossingen in regio Zuidwest-Nederland met elkaar gedeeld om van elkaar te leren. Er zijn met elkaar maatregelen bedacht. Zo wordt er inmiddels in navolging op de bijeenkomst hard gewerkt om bestaande GRZ- faciliteiten tijdelijk te gaan bemannen met niveau 3 uit de V&V en niveau 4 vanuit de ziekenhuizen in regio Zuidwest-Nederland. Op deze manier wordt de doorstroom vanuit de ziekenhuizen bespoedigd. In eerste instantie wordt hiervoor de faciliteit in Rotterdam ingezet.

gepubliceerd op: 3 december 2020