Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie

Categorie: Landelijk

De zorg moet voor iedereen toegankelijk en van goede kwaliteit zijn en voor iedereen betaalbaar blijven. Dat geldt ook voor de acute zorg. Uiteraard is het beter om te voorkomen dat mensen acute zorg nodig hebben. Dat vraagt om een goede onderliggende organisatie van de zorgketen in brede zin. Daarover zijn
afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord2 (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Daarnaast zijn ook acties in gang gezet om te voorkomen dat een zorgvraag acuut wordt, zijn en blijven van belang

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een inhoudelijke visie op en een concreet totaalconcept van zorgcoördinatie. In 2025 moet er in elke acute zorgregio een zorgcoördinatiecentrum zijn ingericht.

Download ‘Kamerbrief over inrichting zorgcoördinatie’

Download hier de kamerbrief.

gepubliceerd op: 15 mei 2023