Joke Boonstra is voorlopig de nieuwe portefeuillehouder vanuit RvB voor ROAZ-taken

Categorie: Landelijk, Regionaal

Ernst Kuipers is 10 januari jl. beëdigd als minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is nu verantwoordelijk voor de portefeuilles Curatieve Zorg, Covid en Ethiek. Ernst was sinds 2013 voorzitter van de RvB en daarnaast was hij ook voorzitter van het ROAZ Zuidwest-Nederland. Tevens was hij voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en daarmee verantwoordelijk voor de oprichting van het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Ernst Kuipers

 ‘Ik ga in Den Haag in elk geval ontzettend mijn best doen om dit voort te zetten voor de hele Nederlandse gezondheidszorg, om deze toekomstbestendig te maken. We hebben in COVID-tijd gezien hoe cruciaal een goed functionerend gezondheidzorgsysteem is. Ik hoop daar de komende jaren aan te kunnen bijdragen. Dat kan alleen door heel goed samen te werken met alle zorgpartners. Die samenwerking versterken en netwerken bouwen, daar zette ik me als bestuurder en zet ik me straks als minister graag voor in. We staan als land voor enorme uitdagingen’

Joke en Ernst wensen wij veel succes

Wij feliciteren Ernst met zijn benoeming en wensen hem ontzettend veel succes met deze nieuwe uitdagende stap in zijn loopbaan. Bedankt voor alle inspanningen en het bevlogen voorzitterschap voor het ROAZ Zuidwest-Nederland! Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit nu bij Joke in goede handen is en wensen ook Joke veel succes in haar nieuwe rol als portefeuillehouder voor de ROAZ-taken.

ROAZ

Het doel van het ROAZ is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats komt wanneer hij acute zorg nodig heeft. Samenwerken, elkaar informeren en van elkaars expertise en handelen op de hoogte zijn, zijn voorwaarden voor een goede kwaliteit van de acute zorg keten. Het ROAZ brengt het acute zorgaanbod in de regio in kaart en bedenkt oplossingen als blijkt dat er hiaten zitten in het aanbod of als problemen zouden kunnen ontstaan als er wijzigingen plaatsvinden in het aanbod. In samenwerking met ketenpartners worden diverse regionale programma’s en projecten vormgegeven om de acute zorg toegangelijk te houden en te verbeteren. Het Programma Zorgcoördinatie, digitale gegevens uitwisseling en het kwaliteitskader Spoedzorgketen zijn enkele projecten. Het ROAZ houdt zich ook bezig met de voorbereiding op grootschalige inzet bij rampen.

gepubliceerd op: 20 januari 2022