Jaarrapportage LTR

Categorie: Regionaal

Steevast werkt het datamanagement van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland de eerste maanden van een nieuw kalenderjaar flink door om tijdig de Landelijke Traumaregistratie (LTR) van de traumaregio Zuidwest-Nederland af te ronden. Dit jaar was de uitdaging het verslagjaar af te ronden groter doordat COVID-19 zijn intrede heeft gedaan. Het datamanagement werd hiermee ingeschakeld om gegevens vanuit het Regionaal Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (RCPS) landelijk aan te leveren. Evengoed zijn ze erin geslaagd de jaarlijkse rapportage op te leveren.

2015-2019

Alle traumapatiënten, die voldoen aan de criteria van de Landelijke Traumaregistratie, worden in de traumaregio Zuidwest-Nederland geregistreerd en verwerkt door het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Deze 100% registratiegraad resulteert jaarlijks in ruim 10.000 registraties. Dit jaar zijn de cijfers van 2015-2019 gerapporteerd, middels de volgende  thematische hoofdstukken:

  • Zorgketen
  • Overplaatsingen
  • Heupfracturen
  • Polytraumapatiënten
  • Overlijden

De data vormen input voor beleidsmatige onderwerpen, zoals de kwaliteitsindicator multitrauma en kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Informatie

Onderstaand treft u enkele gegevens aan over de traumaregio Zuidwest-Nederland van 2015-2019. Mocht u vragen hebben en contact met ons willen opnemen, kunt u dat doen via dm.tczwn@erasmusmc.nl.

Traumaregistraties per ziekenhuis 2015-2019

gepubliceerd op: 25 juni 2020