Intensive care

Tijdens beide COVID-19-golven is een afname van IC-opnames te zien ten opzichte van de referentieperiodes in 2019 (Figuur 3). Tijdens golf II is deze afname groter. Of dit op basis van schaarste van IC-bedden is of een verminderd aanbod van IC-behoeftige traumapatiënten is niet te zeggen met deze gegevens. De druk op de IC is hoog geweest in 2020, niet alleen tijdens beide golven. Dit blijkt uit een toename van IC-opnames in de interepidemische periode. Dit is een toename ten opzichte van 2019 en ook een toename ten opzichte van golf I.

Figuur 3

Traumapatiënten die op de IC zijn opgenomen tijdens golf I waren, ouder ten opzichte van 2019. Tijdens golf II zien we een duidelijke verjonging van IC-opgenomen traumapatiënten.

Het aantal ÌC-dagen is tijdens golf I korter geweest ten opzichte van 2019. Tijdens golf II zien we een toename van de ligduur op de IC tijdens golf II, net als een toename voor de gehele hospitale ligduur. Hiernaast zien we tijdens beiden golven een toegenomen percentage IC-patiënten die beademingsbehoeftig waren. Qua absolute aantallen ontlopen de jaren elkaar niet veel.

gepubliceerd op: 25 november 2021