In de maand mei is het aantal patiënten met COVID in het ziekenhuis in de regio Zuidwest-Nederland aanzienlijk gedaald

IC

Op 1 mei lagen er 122 patiënten met COVID op de IC in het ziekenhuis. Op 31 mei is dit aantal gedaald naar 73. Tot halverwege mei was het aantal COVID-patiënten op de IC redelijk wisselend. Regelmatig was er een piek nadat de dagen ervoor de cijfers gedaald waren. In de maand mei lagen er op 5 mei de meeste patiënten met COVID op de IC, namelijk 131. Vanaf 14 mei is er dagelijks een afname van het aantal COVID-patiënten op de IC te zien, 23 mei uitgezonderd. In de maand mei is het aantal patiënten met COVID op de IC gedaald van 122 naar 73, wat een afname van 49 patiënten is.

De afname van de COVID patiënten is in elk subregio te zien. De grootste daling is te zien in subregio Rotterdam-Rijnmond, waar 1 mei nog 85 patiënten met COVID op de IC lagen, is dit aantal op 31 mei gedaald naar 52 patiënten. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond was het beeld tot 10 mei erg wisselend. Hierna is een langzame daling ingezet wat betreft de COVID-patiënten op de IC wat zich vanaf 23 mei versnelde.

De regio’s Zuid-Holland Zuid en Zeeland laten een minder wisselend beeld zien. In deze regio’s is tevens een daling zichtbaar. In de regio Zuid-Holland Zuid is er een afname van 11 patiënten, waar er begin mei nog 21 op de IC lagen is dit aantal gedaald naar 10 eind mei. Voor de regio Zeeland is dit aantal gedaald van 14 naar 11.

Kliniek

Op 1 mei lagen er 295 patiënten met COVID in de kliniek in het ziekenhuis. Vanaf deze dag is het aantal patiënten in mei gedaald naar 141 op 31 mei. Van 1 tot 11 mei lagen er tussen de 265 en 295 patiënten met COVID in de kliniek. Na deze datum is het aantal afgenomen tot 241 patiënten op 18 mei. Sinds 18 mei is er dagelijks een sterke daling te zien van het aantal COVID-patiënten in de kliniek. In mei is het aantal patiënten met COVID in de kliniek gedaald van 295 naar 141, wat een afname van 154 patiënten is.

Deze afname is in elke subregio zichtbaar. Echter, voor elk subregio is er per week een wisselend beeld te zien waarbij de ene keer de aantallen toenemen en de andere keer de aantallen afnemen. Subregio Rotterdam-Rijnmond is qua aantallen het verst gedaald, van 216 begin mei naar 102 eind mei. Het aantal patiënten met COVID in de kliniek is in Zuid-Holland Zuid met 25 gedaald, van 54 begin mei naar 29 eind mei. In Zeeland zijn het aantal bedden eind mei bezet met 10 COVID patiënten, terwijl dit begin mei er 25 waren.

gepubliceerd op: 3 juni 2021