Het RCPS is weer geactiveerd

Categorie: Regionaal

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) ondersteunt het verspreiden van patiënten over de regio. Na de eerste coronacrisis is het RCPS op een laag pitje gegaan. Nu het aantal patiënten in de ziekenhuizen stijgt, is op verzoek van de ziekenhuisbestuurders in de regio Zuidwest-Nederland het RCPS weer actief geworden.

Reguliere zorg moet doorgaan

Het RCPS helpt ook artsen door het vinden van een geschikt bed voor overplaatsing. Zo zijn zij minder kostbare tijd kwijt met het regelen van overplaatsingen. Het RCPS vraagt daarom dagelijks bij alle ziekenhuizen informatie op over Covid-19 patiënten op de IC en in de kliniek. Vanaf 18 september is er ook informatie beschikbaar over het aantal beschikbare bedden. Het doel is om met deze informatie de Covid-19 zorg evenredig te verdelen zodat elk ziekenhuis in gelijke mate de reguliere zorg kan laten doorgaan.

Het RCPS is zeven dagen per week bereikbaar

Het RCPS is zeven dagen per week bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 010-7042081. Buiten deze tijden lopen de overplaatsingen via de reguliere lijnen. De situatie in de regio houden we nauwlettend in de gaten. Als er reden toe is, dan breiden we de openingstijden uit.

gepubliceerd op: 21 september 2020