Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Categorie: Landelijk

Op 19 februari 2020 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimaal vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Deze afspraken zijn door 11 bij de spoedzorg betrokken partijen gemaakt. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen staan landelijke afspraken verwoord in de vorm van bestaande normen, nieuwe normen en aanbevelingen.

Deadlines voor de nieuwe veldnormen

Voor de nieuwe veldnormen zijn deadlines gesteld inclusief een implementatieplan. Door de drukte rond de COVID-19 crisis zijn de deadlines voor de nieuwe veldnormen enige tijd geleden met een half jaar verlengd.  Inmiddels is de nieuwe datum voor een aantal nieuwe normen ook verstreken. Vandaar dat wij graag alle ketenpartners op het implementatieplan voor de nieuwe normen attenderen.  Op 16 november heeft het  regieteam regio Zuidwest- Nederland over dit onderwerp gesproken. Ondanks de drukke COVID-19 periode is er afgesproken om zowel als individuele ketenpartij en in gezamenlijkheid waar mogelijk de de openstaande zaken af te ronden zodat we regionaal in het begin van 2021 de balans kunnen opmaken waar we staan met de implementatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur Carien Eijkman

www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/spoedzorgketen-kwaliteitskader

gepubliceerd op: 3 december 2020