Zorgketen

Categorie: Regionaal

Waar de patiënten vandaan komen, door wie ze worden verwezen en hoe het vervoer naar de SEH plaatsvindt, ziet u in de onderstaande tabel (de grootste categorieën worden weergegeven).

Na aankomst op de SEH verblijft iets meer dan de helft van de patiënten 1 tot 3 uur op de SEH, waarna opname in het ziekenhuis of eerst een operatie en dan de opname volgt.

Chirurgie is het specialisme, dat de helft van de oudere traumapatiënt opneemt, gevolgd door de orthopedie, traumachirurgie en neurologie.

De opnameduur in het ziekenhuis is gemiddeld 7.2 dagen. Het hoogste level van zorg van de opgenomen patiënten is als volgt verdeeld: 40.7% heeft uitsluitend verplegende zorg ontvangen, 46.9% heeft een operatie ondergaan en 8.5% heeft opgenomen gelegen op de IC afdeling.

Na ontslag uit het ziekenhuis gaat bijna de helft naar een verzorgende instelling (verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatie instelling), minder dan 40% keert terug naar de eigen woonomgeving, al dan niet met extra (thuis)zorg.

De mate van herstel bij ontslag uit het ziekenhuis, wordt aangegeven met de GOS score (Glasgow Outcome Score). Maar iets meer dan 10% van de patiënten verlaat goed hersteld het ziekenhuis.

gepubliceerd op: 17 januari 2020