Goedkeuring DB ROAZ Regionale Trendonderzoek Acute Zorg

Categorie: Regionaal

Regionaal

Op 11 februari heeft het DB ROAZ goedkeuring gegeven voor het uitvoeren van het Regionale Trendonderzoek Acute Zorg over de periode 2016-2018 en deelname aan een landelijke rapportage (opgesteld door het Landelijk Netwerk Acute Zorg) waarvoor geaggregeerde informatie gebruikt wordt van het regionale trendonderzoek. Binnenkort wordt de ketenpartner benaderd voor deelname.

gepubliceerd op: 11 februari 2019