Geslaagde kick-off winterseizoen

Categorie: Regionaal

Vanuit het Traumacentrum Zuidwest-Nederland kijken we terug op een geslaagde en goedbezochte kick-off van het winterseizoen. Woensdag 9 september kwamen zo’n 40 betrokkenen van de ambulancezorg, ziekenhuizen, huisartsen en GHOR uit de regio Zuidwest-Nederland bij elkaar om zich verder voor te bereiden op het doorgaans drukke winterseizoen.

Tijdens deze kick-off zijn de ‘vooruitzichten’ met betrekking tot de verspreiding van influenza gedeeld door Adam Meijer, expert op het gebied van virussen en verbonden aan het RIVM. Wat blijkt? Door de vele factoren die van invloed zijn op de verspreiding van influenza is het zeer lastig om te voorspellen hoe heftig het virus om zich heen zal slaan. Er zijn vaak meerdere soorten influenza-type virussen actief en het is niet met zekerheid te voorspellen welke  dominant wordt, laat staan wat de exacte impact daarvan is. Het advies is dan ook dat zorginstellingen zich voorbereiden op het ergste om niet voor verrassingen komen te staan.

Over verrassingen gesproken: de GGD pleit ervoor dat voorkomen beter is dan genezen. Aimee Tjon-A-Tsien en Reinoud Wolter van de GGD deelden zinvolle adviezen hoe (de verspreiding van) van infectieziekten te voorkomen en hoe de impact te beperken. Omdat er zoveel soorten infectieziekten (type A-B-C) zijn is de GGD ook beschikbaar om te adviseren bij vragen.

De druk op de zorgketen is ieder jaar weer flink hoog rondom het winterseizoen. In  regio Zuidwest-Nederland zijn er daarom afspraken gemaakt over nauwe samenwerking met alle zorgpartners. Zo houden wij met elkaar de kwaliteit van zorg hoog, ook tijdens drukke perioden. In het Beheersplan Regionale Zorgcontinuïteit vindt u daar alles  terug.

Bijzonder veel dank aan alle deelnemers van deze bijeenkomst – die vrijwel de hele keten in ons netwerk vertegenwoordigen met elkaar – voor de zinvolle discussies. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de ketenpartners in de voorbereiding nog meer met elkaar willen afstemmen. Vanuit het Traumacentrum Zuidwest-Nederland faciliteren we dit graag. We kijken uit naar het vervolg om samen met alle ketenpartners de voorbereidingen nog verder vorm te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur Wouter van der Spek.

gepubliceerd op: 13 september 2019