Fase 3 in de COVID-19-pandemie gevat in een infographic

Het aantal patiënten op de IC en de kliniek is in onze regio en landelijk nog steeds erg hoog. De ziekenhuizen zien er dagelijks nieuwe patiënten bijkomen waardoor de reguliere zorg noodgedwongen is afgeschaald en operaties uitgesteld. De situatie in de ziekenhuizen is nog steeds zorgelijk. We hopen dat de drukte binnenkort weer afneemt en dat we Fase 3 nooit bereiken. Maar voorbereiding op Fase 3 blijft wel noodzakelijk. Wat houdt Fase 3 in, wie kondigt het af, hoe ziet de regionale planvorming, afstemming en besluitvorming eruit? Daarom hebben we een infographic voor de zorgketen van Zuidwest-Nederland samengesteld. De informatie in de infographic is opgedeeld in een aantal stappen, zodat het duidelijk en overzichtelijk is.

De infographic is bedoeld voor ketenpartners van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) ZWN en de ketenpartners van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg RONAZ Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond en het Beleidsteam Zorg Zeeland en geeft uitleg hoe de besluitvorming op regionaal niveau is georganiseerd tijdens Fase 3. In Fase 3 is er sprake van crisiszorg. Van Fase 3 is sprake als alle capaciteit volledig is benut, COVID-zorg maximaal opgeschaald en reguliere zorg afgeschaald is en de samenwerking tussen zorgaanbieders zorgbreed volledig en maximaal is benut. Er zijn op dat moment geen lokale of regionale oplossingen meer mogelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Voorbereiden

Het aantal coronapatiënten op de IC’s schommelt de laatste dagen behoorlijk. Over het algemeen liggen de IC’s nagenoeg vol. Nog maar kort geleden zijn de ziekenhuizen door het LNAZ gevraagd het aantal IC-bedden uit te breiden van 1450 naar 1550 bedden vanwege een tekort aan capaciteit. En ook in de kliniek groeit het aantal patiënten. Plannen maken voor een bijna onvoorstelbare situatie is daarom essentieel. Ook al is Fase 3 scenario nu nog niet aan de orde en hopen we dat het nooit en te nimmer werkelijkheid wordt.

gepubliceerd op: 6 mei 2021