Extra aandacht voor de ouderenzorg

Categorie: Regionaal

Op dit moment krijgen de IC afdelingen zowel landelijk als in onze zorgregio Zuidwest-Nederland iets meer lucht. Een groot geschenk en tegelijkertijd kunnen we pas echt opgelucht ademhalen als de situatie vanwege het coronavirus ook op de langere termijn hanteerbaar blijft. In de verpleeg- en verzorgingstehuizen in onze zorgregio is er daarentegen geen sprake van een verlichting in de drukte en dat is een behoorlijke zorg.

‘De COVID-19 uitbraak binnen de verpleeg- en verzorgingstehuizen (VVT’s) is onverminderd hevig. Van zorgmedewerkers wordt gevraagd hoog complexe zorg te leveren aan patiënten die niet bijgestaan kunnen worden door hun naasten. Je ziet dat het aantal ziekmeldingen snel stijgt door deze ervaringen én doordat zorgmedewerkers binnen de VVT’s ook (positief) worden getest. De personeelsdruk in de VVT’s neemt daardoor alleen maar toe. Er was voor de coronacrisis al een tekort aan gekwalificeerd personeel en dat wordt, zeker ook als de reguliere zorg in de ziekenhuizen straks weer start, alleen maar groter. Voor de extra patiënten die in de toekomst vanuit de reguliere zorg in het ziekenhuis overgebracht worden naar de VVT’s, is er op dit moment een bed beschikbaar. De vraag is of er straks ook nog voldoende gekwalificeerd personeel is om deze patiënten te verzorgen.’

VITAAL

‘Binnen de VVT’s zijn veelal de gediplomeerde verpleegkundigen gaan werken in de gesloten COVID-19 units in de tehuizen. Vanuit het regionaal contactpunt www.extrahandenindezorg.nl hebben we ervoor gezorgd dat er 460 vrijwilligers met een zorgachtergrond in sneltreinvaart gematcht zijn om de personeelsdruk door COVID-19 in de VVT’s te verlichten. Door op deze manier aan de ‘achterkant’ het personeel aan te vullen waren de VVT’s in staat om op te schalen. Net als in de ziekenhuizen leeft er in de VVT’s ook de zorg over het vitaal blijven van (zorg)medewerkers  De revalidatie van alle met corona besmette patiënten is er één met een lange adem. Ook voor de (zorg)medewerkers binnen de VVT’s is er nu de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘extra coaching voor de zorg.’

gepubliceerd op: 23 april 2020