Even voorstellen

Categorie: Regionaal

Met genoegen stellen wij drie nieuwe leden van ons team aan u voor: Lenny Delsasso, Cora Speelman en Maud van den Berg. Met hun kennis, ervaring en vaardigheden versterken ze ons team en dragen ze bij aan onze gezamenlijke taak in de regio Zuidwest-Nederland.

Lenny Delsasso

Lenny Delsasso is per 8 mei 2023 als programmamanager gestart. Voor sommigen van u is Lenny geen onbekende in het netwerk, vanwege haar vorige functie als strategisch beleidsadviseur bij GHOR Zeeland. Binnen het Traumacentrum gaat Lenny zich in ieder geval bezighouden met het thema ‘Acute zorg voorkomen, ontdubbelen, verplaatsen, concentreren, spreiden en vervangen’. Zij zal samen met de regio’s de vertaling van het regiobeeld naar het regioplan maken, in samenhang met de andere thema’s binnen Koers 2030 en alle lopende initiatieven en ontwikkelingen in de regio’s. Lenny is bereikbaar op: l.delsasso@erasmusmc.nl. Haar mobiele nummer is 06-29691824.

Cora Speelman

Cora Speelman is per 1 mei 2023 werkzaam als programmamanager bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Cora zal haar aandacht als programmamanager verdelen tussen het toekomstbestendig maken van de geboortezorg en gaan onderzoeken hoe we met waardevolle data en slimme technologie om kunnen gaan binnen ons netwerk. Dit allemaal binnen onze regio Zuidwest-Nederland en samen met alle betrokken ketenpartners. Voorheen werkte Cora als projectmanager/organisatieadviseur in de zorg binnen Onderzoek, Onderwijs & Patiëntenzorg. Zo heeft zij het ROAZ leren kennen als een organisatie waar onderling saamhorigheid heerst en waar ze snel kunnen schakelen.  Zaken die erg belangrijk zijn voor een goede samenwerking! Cora werkt maandag t/m donderdag en is te bereiken op 06–34934265. 

Maud van den Berg

Maud van den Berg is sinds 1 mei 2023 gestart als PhD student binnen het ZonMw onderzoeksproject Wensen en Grenzen (Toekomstbestendige Geboortezorg in de regio ZWN). In het kort richt dit project zich op het onderzoeken van de wensen van de (zwangere) vrouwen in de regio ZWN, de grenzen van het medisch- en sociaal domein (capaciteit) en hoe dit te matchen. Met als doel het realiseren van toekomstbestendige geboortezorg.  Maud heeft een achtergrond in Health Care Management en in 2021 is ze gestart met haar PhD bij de Erasmus School of Health Policy and Management met een specifieke focus op uitkomstgericht organiseren en betalen van geboortezorg. Binnen het Wensen en Grenzen onderzoeksproject zal ze een coördinerende en uitvoerende rol op zich nemen voor 18 uur in de week (maandag en woensdag). Ze is bereikbaar op het volgende e-mailadres: m.a.vandenberg.1@erasmusmc.nl 

gepubliceerd op: 9 mei 2023