Evaluaties COVID-19-overleggen van start

Stilstaan bij je handelen is vooruitgang

In de coronacrisis heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in de traumaregio Zuidwest-Nederland de samenwerking aangepast op de crisis, om ook onder deze moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Met de dalende besmettings- en opnamecijfers van de afgelopen weken en hoopvolle signalen over de aanstaande zomer, is binnen het ROAZ ook de behoefte ontstaan om onder begeleiding van externe evaluatoren te leren van de intensieve crisissamenwerking van de afgelopen anderhalf jaar. Wat ging goed, wat kon beter en wat betekent dit voor toekomstige samenwerking in ROAZ-verband in tijden van crisis?

Focus op drie thema’s

Onder leiding van het bureau Trimension is inmiddels een lerende evaluatie opgestart. In de evaluatie staan drie thema’s centraal

1. Coördinatie (gekozen overlegstructuren, gemaakte afspraken, koppeling tussen strategie en uitvoering, wijze van overleg etc.)

2. Informatiemanagement (benodigde informatie voor zinvol overleg, meerwaarde van type informatie, actuele informatiedeling etc.);

3. Externe en interne communicatie (wat doe je gezamenlijk en wat apart, wanneer laat je als regio één geluid horen, wat kun je van elkaar leren/overnemen, hoe communiceer je met de eigen achterban etc.)

Het is een evaluatie van het ROAZ, voor het ROAZ. Waarbij op een constructieve manier kritisch naar de onderlinge samenwerking gekeken wordt. Het betreft het Strategisch Team (bestaande uit vertegenwoordigers van de acute keten op bestuurlijk niveau), het Bestuurlijk Overleg Ziekenhuizen, het Tactisch Team (samengesteld uit Traumacentrum en GHOR) en het subregionaal overleg in Rotterdam Rijnmond. In Zuid-Holland Zuid en Zeeland wordt met de GHOR afgestemd over de thema’s van evaluatie. Middels een enquête, verdiepende interviews en evaluatiesessies wordt een beeld verkregen van de samenwerking en onderliggende thema’s zodat de overlegstructuren het goede in een volgende crisis kunnen behouden en kunnen werken aan de mogelijke verbeterpunten.

gepubliceerd op: 1 juli 2021