Evaluatie proef ‘Inzicht in verloskundige capaciteit in regio Rotterdam-Rijnmond’

Categorie: Regionaal

Op 12 december 2019 heeft de expertisegroep Acute Geboortezorg regio Rotterdam – Rijnmond de eerste periode van de proef “Inzicht in verloskundige capaciteit in regio Rotterdam -Rijnmond” geëvalueerd.

Aan de pilot doen mee de eerstelijns verloskundigen (georganiseerd in SEVZ, Verve, BovenMaas / Stichting Geboorteketen), gynaecologen, kinderartsen (neonatologen) van Erasmus MC, Geboortecentrum Sophia, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

De expertisegroep met vertegenwoordigers en professionals vanuit alle Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) uit de regio zijn enthousiast over de eerste fase van de proef die sinds 16 september 2019 van start is gegaan.  Vanaf september is er online 24/7een actueel overzicht  van de medische en poliklinische capaciteit bij de deelnemende ziekenhuizen beschikbaar.

Verloskundigen ervaren veel gemak van dit actuele online overzicht. Een verloskundige kan daardoor gerichter een ziekenhuis bellen die capaciteit beschikbaar heeft. Dit bespaart tijd en onnodige onrust bij het zoeken naar een plek voor de barende vrouw die in het ziekenhuis moet of wil bevallen. Ook de professionals in de ziekenhuizen zijn positief.

De ziekenhuizen ervaren minder onnodige telefoontjes en herziene samenwerkingsafspraken in de regio op het gebied van acute en sub-acute verwijsindicaties zijn duidelijk. De vertegenwoordigers in de  expertisegroep zijn van mening dat op dit moment de proef bijdraagt aan de doelstelling: De juiste zorg, op de juiste plaats, binnen het juiste tijdsbestek voor een zwangere vrouw en het ongeboren kind.

De ervaringen van de proef worden in 2020 gevolgd en besproken tijdens expertisegroepbijeenkomsten. Andere agendapunten voor 2020 zijn onder andere:

  • Het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis met elkaar.  
  • Inzicht in aanwezige capaciteit en volmeldingen (via het online overzicht en onderzoek in samenwerking met Beter Keten, ZorgImpuls en Traumacentrum Zuidwest- Nederland).
  • Ontwikkelingen volgen t.a.v. herziening van toelatingsovereenkomsten en komen tot regionale besluitvorming.
  • Evalueren van piekmomenten.

Meer weten? Neem contact op met Carien Eijkman, adviseur van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland of met Annelies de Vries, senior adviseur bij ZorgImpuls.

gepubliceerd op: 16 december 2019