Emergo Train System (ETS) in Maasstad ziekenhuis d.d. 19 juni 2019

Categorie: Regionaal

Een gekantelde HSL na een frontale botsing met een intercity. Dat was het crisisscenario voor de 30 gemotiveerde deelnemers in het Maasstad ziekenhuis. Een team van verschillende artsen waaronder kinderartsen, verpleegkundigen van SEH, IC en OK. Ook was de HAP aanwezig om mee te kijken en te oefenen.  Sinds anderhalf jaar wordt in regio Zuidwest-Nederland al apart geoefend met de HAP maar de volgende stap is nu gemaakt om ook samen met de SEH te oefenen.

Tijdens de training wordt de gehele keten geoefend vanaf het moment dat slachtoffers als zelfverwijzers voor een behandeling naar het ziekenhuis komen.  Het zorgproces van de gewonden wordt gesimuleerd met poppetjes en symbolen op whiteboards, ook wordt aangegeven welke hulpmiddelen aanwezig zijn. Hiermee kan worden vastgesteld, om complicaties te voorkomen, binnen hoeveel tijd per patiënt handelingen worden uitgevoerd. Iedere SEH, IC en OK kan precies nagebootst worden. Tijdens de oefening wordt duidelijk hoe processen in de keten verlopen, welke knelpunten er zijn en wat de gevolgen zijn van bepaalde besluiten.

De training wordt afgesloten met een evaluatie waarbij de teams kunnen aangeven wat er vooral goed ging en welk punt verbetering behoeft. Alle verbeterpunten worden weer gebruikt om de bestaande (ZiROP)plannen verder aan te vullen. Kijk voor meer informatie over ETS en komende trainingen op onze website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathan Waller.

gepubliceerd op: 11 juli 2019