Vernieuwde gegevensuitwisseling tussen Ambulancevoorziening en SEH’s!

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC beproeven sinds kort de vernieuwde digitale informatie-overdracht van de ambulance naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) in de praktijk. Dit zorgt er onder meer voor dat de SEH’s nog beter voorbereid zijn op de komst van de patiënt om sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. ICT-leveranciers ChipSoft en Topicus zijn betrokken bij het project.

Samen aan de slag

Gedreven door de behoefte aan een nog betere informatieoverdracht zijn de regionale ketenpartners en hun ICT-leveranciers in april van dit jaar van start gegaan met het eerste koploperproject in het kader van het landelijke programma Met spoed beschikbaar. Onder leiding van regionale projectleiders van het ROAZ Zuidwest-Nederland en RijnmondNet en met ondersteuning vanuit het landelijke programma Met spoed beschikbaar zijn verschillende ideeën omgezet naar praktische oplossingen. In meerdere sessies is de afgelopen maanden hard gewerkt aan definiëring van zorgprocessen, werkafspraken en de inrichting van de beoogde technische oplossing. En met succes, want vanaf 26 oktober 2021 zijn de Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC gestart met het beproeven van de vernieuwde oplossing voor de gegevensoverdracht van de ambulance naar de SEH’s in de praktijk!

Regiobrede betrokkenheid met oog op toekomst

Bij het definiëren van de werkafspraken zijn naast de genoemde zorgaanbieders in Rotterdam-Rijnmond ook andere zorgaanbieders uit de regio Zuidwest-Nederland betrokken. Deze afspraken worden dan ook regiobreed gedragen en gelden niet alleen in Rotterdam-Rijnmond.

Mooie resultaten: efficiëntere en snellere gegevensoverdracht naar SEH

De ambulancezorgprofessionals kunnen met de vernieuwde overdracht automatisch op een gestructureerde manier meer relevante informatie over de patiënt overdragen naar de SEH’s. Ook kunnen ze vanuit de ambulance tussentijds updates sturen richting SEH als er iets verandert aan de situatie. Dat zorgt voor een efficiëntere en snellere gegevensoverdracht aan de SEH.

gepubliceerd op: 28 oktober 2021