De visitaties traumazorg Level-2 en Level-3 in de regio Zuidwest-Nederland gaan weer van start.

Categorie: Regionaal

Nu de relatieve rust in de ziekenhuizen is teruggekeerd  gaan de visitaties rond de traumazorg, die in 2020 vanwege de COVID-19-situatie zijn uitgesteld, weer van start in de regio Zuidwest-Nederland. Eens in de 5 jaar wordt een ziekenhuis gevisiteerd.  Door middel van vragenlijsten en gesprekken met functionarissen, betrokken bij de traumazorg, wordt een beeld verkregen van de huidige situatie van de kwaliteit van de traumazorg en de levelindeling.

De visitatiecommissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de ambulancedienst en de GHOR,  de hoogleraar van het Erasmus MC, en vertegenwoordigers van het Traumacentrum ZWN, bezoekt op 5 juli a.s. het IJsselland Ziekenhuis en op 20 september volgt het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

Op basis van het bezoek en de gesprekken stelt de commissie het visitatieverslag op met eventueel voorwaarden, zwaarwegende adviezen, aanbevelingen en de eindconclusie.

Een level wordt voor vijf jaar toegekend aan het ziekenhuis.

gepubliceerd op: 1 juli 2021