De vernieuwde digitale informatieoverdracht van Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) naar de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) is klaar voor regiobrede uitrol

Categorie: Programma Zorgcoördinatie, Regionaal

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC gebruiken deze overdracht sinds het najaar van 2021. Met deze overdracht hoeven zorgverleners minder administratieve handelingen uit te voeren waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. Onder leiding van regionale projectleiders van het ROAZ Zuidwest-Nederland en RijnmondNet en met ondersteuning vanuit het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’, werden verschillende ideeën omgezet naar praktische oplossingen. De betrokken partijen werkten hard aan de definiëring van zorgprocessen en werkafspraken samen met de SEH’s en RAV’s uit de hele regio. Daarbij hebben ze de techniek gerealiseerd in samenwerking met hun leveranciers. Deze techniek is nu klaar voor regiobrede uitrol.

Ook Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is in samenwerking met het Erasmus MC en het Albert Schweitzer ziekenhuis bezig met deze vernieuwde digitale informatieoverdracht, evenals het Adrz in samenwerking met het Witte Kruis. De uitrol hiervan zal na de afronding van deze projecten plaatsvinden.

De praktijkervaring van Tjebbe Hagenaars

Ook zo benieuwd naar de impact van de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH? Lees hier de praktijkervaring van één van de zorgverleners. Dit keer Tjebbe Hagenaars, afdelingshoofd SEH en traumachirurg in het Erasmus MC, aan het woord.

Je kunt beter anticiperen op de komst van de patiënt, omdat je weet dat de getallen kloppen”

Tjebbe hagenaars – Erasmus MC

Tjebbe Hagenaars is opgeleid als traumachirurg in het Erasmus MC en sinds 2018 is hij daar ook afdelingshoofd van de SEH. In zijn rol als leidinggevende probeert hij de aansluiting tussen de achterkant en de voorkant van de SEH te bevorderen. “De achterkant is vaak wel goed geregeld: de specialismen, zorgen dat er bedden zijn, dat patiënten weer naar huis kunnen. Maar die voorkant is vaak minder goed geregeld en dan met name de digitale aansluiting tussen de verschillende zorgverleners.” Tjebbe zag dat daar nog zoveel in te winnen viel en dat is ook de reden dat het Erasmus MC vol enthousiasme meedeed aan het koploperproject van Met spoed beschikbaar.

Wat is de impact op Tjebbe zijn werk als traumachirurg? “Ik merk dat ik nu beter op de hoogte ben van de echte getallen, het echte verhaal. Vroeger ging een vooraankondiging van een ambulanceverpleegkundige via de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) en de centralist van de CPA belde ons dan weer op. Dan kan er zoveel veranderen in het verhaal. Nu krijg je die informatie direct en digitaal van de betrokken ambulanceverpleegkundige en daarom vertrouw je er ook op. Dit betekent ook dat je beter kunt anticiperen op de komst van die patiënt.”

Het logistieke proces op de SEH wordt ook op een positieve manier beïnvloed, aldus Tjebbe. “Voorheen kreeg je vaak niet voldoende informatie door om een patiënt in te kunnen schrijven. Je moest dan wachten tot hij er was en dan een verificatie doen van de patiëntgegevens. Dan pas ging het proces hier lopen en dat duurt een paar minuten. Als die verificatie nu al door de ambulance ter plekke is gedaan, dan kun je daarop doorpakken. Je moet uiteraard nog steeds wel een controle doen, want iedereen kan een fout maken, maar je kunt je al wel veel beter voorbereiden op de vervolgstappen.”    

De nieuwe overdracht heeft volgens Tjebbe ook een positieve impact op de zorg voor de patiënt: “Die 2 of 3 extra minuten om een verificatie te doen is in veel gevallen niet zo erg, maar bij een reanimatie, herseninfarct, hersenbloeding, een trauma, dan telt wat mij betreft elke minuut vertraging als een vertraging in de mogelijke behandeling. Dat gaat nu sneller en dat is dus beter voor de patiënt. We stellen de patiënt nu ook minder vaak dezelfde vragen. Ik denk dat dit een betere ervaring oplevert, waarbij een patiënt merkt: ik ben hier niet alleen maar een nummertje maar ze weten wie ik ben, ik ben iemand die verwacht word, ze anticiperen op mijn behandeling.”

Ook aan de slag of meer weten?

Wilt u ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg? Neem dan contact op met info@metspoedbeschikbaar.nl. Wilt u meer weten over de vernieuwde digitale informatieoverdracht en hoe wij dit in de praktijk aangepakt hebben? Neem dan contact op met onze projectleider Ankie Kuiper via roaz@erasmusmc.nl.

gepubliceerd op: 19 mei 2022