De bestuurders vanuit het ROAZ Zuidwest-Nederland zijn begonnen met een koersbepaling voor de toekomst

Categorie: Regionaal

Kijkend naar de toekomst krijgt de regio Zuidwest-Nederland te maken met een stijgende zorgvraag door o.a. vergrijzing en een verder toenemend tekort aan zorgprofessionals ketenbreed. Dit vraag naast samenwerking ook om een herbezinning op de organisatie van zorg en het maken van verstandige en tegelijkertijd ook lastige keuzes.

Koers naar de toekomst

Tijdens twee ochtendsessies hebben de ROAZ-bestuurders met elkaar gesproken over deze uitdagingen en hoe hier invulling aan te geven. Onderwerp van gesprek zijn onder andere geweest zorgcoördinatie, datagebruik en technologieën, acute zorgvraag voorkomen/verplaatsen/vervangen/ontdubbelen en crisisbeheersing in de regio. Commitment is er om de geïnventariseerde concrete ideeën uit de ochtendsessies met de bestuurders verder uit te werken in gedurfde operationele regionale plannen.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Carien Eijkman, projectleider Koers naar de toekomst.

gepubliceerd op: 19 mei 2022