Coronavirus: samenwerking in Zuidwest Nederland

Categorie: Internationaal, Regionaal

In onze regio worden de ontwikkelingen rondom het Coronavirus vanuit verschillende invalshoeken gemonitord. Wij doen dit samen met de GGD, de GHOR en het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (TC ZWN, het ondersteuningsbureau van het ROAZ). In deze samenwerking informeren wij elkaar over ontwikkelingen. Daarnaast stemmen wij waar nodig acties op elkaar af om te zorgen dat de krachten van alle partijen optimaal worden gebundeld.

Wie doet wat?

Het RIVM en de GGD zijn op dit moment in de lead en volgen de ontwikkelingen en de bijbehorende risico’s actief. Waar nodig geven zij adviezen en handelingsperspectieven aan zorgpartners, inwoners en het openbaar bestuur.

Het TC ZWN monitort de drukte in de acutezorgketen. Afhankelijk van het risico en de behoefte van de zorginstellingen in de regio worden mogelijk op specifieke onderwerpen voorbereidingen getroffen of de samenwerking tussen zorginstellingen geïntensiveerd. Dit zal in dat geval in nauwe samenwerking met GGD-en en GHOR-bureaus plaatsvinden.

De GHOR biedt de structuur om invulling te kunnen geven aan eenduidige communicatie en informatievoorziening. Hiernaast besteedt zij aandacht aan de voorbereiding van de zorgketen en de verbinding naar het openbaar bestuur en veiligheidspartners.

Wat doet het ROAZ als er een uitbraak van het virus in Nederland plaatsvindt?

Voor het beheersen van de gevolgen van regionale problemen in de zorgcontinuïteit heeft het ROAZ Zuidwest-Nederland een ‘Beheersplan regionale zorgcontinuïteit’. Zie voor meer uitleg over de beheersorganisatie ook de animatie over dit onderwerp. Tijdens een uitbraak in de regio richt het ROAZ Zuidwest-Nederland zich vooral op het behouden van de zorgcontinuïteit in de regio in bredere zin (zowel voor patiënten met het virus als reguliere patiënten).

gepubliceerd op: 31 januari 2020