Convenant Zorgcontinuïteit GGZ – ondertekening

Categorie: Regionaal

In de wet is verankerd dat alle zorginstellingen te allen tijde en onder alle omstandigheden verantwoorde zorg moeten bieden. De GGZ-organisaties van de regio Zuidwest-Nederland sluiten zich hier ook volledig bij aan.

Sinds 2015 zijn er afspraken over nauwe samenwerking tijdens het (tijdelijk) sluiten van GGZ-afdelingen. Brand, wateroverlast en stroomuitval zijn slechts enkele voorbeelden waardoor er een ontruiming kan plaatsvinden.

Met het opnieuw ondertekenen van de afspraken in het convenant Zorgcontinuïteit GGZ, committeren de GGZ-organisaties van Zuidwest-Nederland zich opnieuw aan de wens om de best mogelijke zorg te bieden.

Wederom een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen partijen om de zorgcontinuïteit in de regio te waarborgen in bijzondere omstandigheden. 

gepubliceerd op: 23 oktober 2019