Conclusie

Opgenomen traumapatiënten zijn tijdens golf I en II ouder geweest ten opzichte van de referentieperiode. Qua oorzakelijkheden lijkt het accent meer te liggen in de privésetting tijdens beide COVID-19-golven. Mild letsel en stevig letsel hebben met name een algemene daling in aantallen laten zien, gedurende golf I en II. Tijdens golf I en golf II zijn traumapatiënten in het algemeen niet korter opgenomen geweest in de kliniek of op de IC. Wel is er een daling van het aantal IC-opnames geweest in beide golven. Tot slot zijn, is het aantal in-hospitale overlijdensgevallen toegenomen gedurende 2020.

Ten tijde van beide COVID-19-golven heeft traumazorg in de regio Zuidwest-Nederland te maken gehad met aanpassingen en was er sprake van een veranderde populatie. Er zijn gedurende golf I en golf II minder traumapatiënten opgenomen geweest. Tijdens de interepidemische periode zien we een ‘inhaalslag’ wat betreft trauma. De getallen van golf II laten duidelijk zien dat de regio Zuidwest-Nederland harder geraakt is in deze golf dan in golf I.

De impact van COVID-19 is terug te zien in traumaregio Zuidwest-Nederland door de gehele traumazorgketen en biedt mogelijk handvatten voor eventuele toekomstige epidemieën en andersoortige extreme situaties.

gepubliceerd op: 25 november 2021