Toekomstbestendige regionale geboortezorg

Categorie: Regionaal

Voor de reguliere afstemming/ korte termijn afspraken is het Regionaal Coördinatie Team (RCT) Capaciteit geboortezorg in januari omgevormd tot de Expertisegroep geboortezorg. Na een corona crisissituatie is een nieuwe fase van structurele samenwerking aangebroken met een bredere focus dan alleen capaciteit. De Expertisegroep geboortezorg vergadert 1 keer per maand onder leiding van een nieuw voorzittersduo vanuit de regio: Johan de Kat (manager Moeder en Kind centrum Ikazia ziekenhuis Rotterdam) en Eveline van der Leeuw (eerstelijns verloskundige in Rotterdam)

Daarnaast zijn de deelnemers vanuit de subregio’s en verschillende disciplines opnieuw bekeken om een goede vertegenwoordiging vanuit de verschillende VSV’s en IGO te realiseren. Het onderling verbinden, de uitwisseling van kennis, het signaleren van knelpunten en vooral ook het gezamenlijk bedenken van oplossingen staan centraal. Als nodig wordt in een crisissituatie opgeschaald. De Expertisegroep geboortezorg is daarnaast een belangrijke klankbordgroep voor de (middel)lange termijn plannen.

Voor de (middel)lange termijn is het programma Wensen & Grenzen in november 2022 van start gegaan. Centrale vraag hierbij is: wat is nodig om de geboortezorg beschikbaar, bereikbaar, werkbaar en van goede kwaliteit te houden voor zowel (a.s.) cliënten als professionals? Om deze vraag te beantwoorden, is de afgelopen maanden een aanpak bedacht voor de periode 2023-2026 en uitgewerkt in het programmaplan Wensen & Grenzen. De aanpak bestaat uit een ZonMw onderzoek en 3 thema’s, die in samenhang worden uitgevoerd. De 3 thema’s zijn: 1. Inhoud van geboortezorg 2. Medewerker essentieel en 3. Organisatie van de geboortezorg. Thema’s 1 en 2 starten in 2022 en thema 3 wordt vanaf 2024 opgepakt. Zowel de geboortezorgketen als de regio Zuidwest-Nederland zijn omvangrijk en divers. Daarom is in de aanpak ook aandacht besteed aan de wijze waarop alle betrokkenen zorgvuldig kunnen worden meegenomen. Zowel bij de inhoud en het proces als de besluitvorming over de oplossingen/ afspraken die worden bedacht.

Op 7 februari jl. is de aanpak besproken in het DB ROAZ en akkoord verkregen voor de start. Op 14 maart zijn de korte en lange termijn aanpak ook in het Bestuurlijk overleg Ziekenhuizen toegelicht. Daarnaast ligt het programmaplan momenteel voor bij de 8 VSV’s en 1 IGO in de regio met de vraag om formeel consent voor de start. De VSV’s/IGO hebben ook deelnemers voor de verschillende themagroepen kunnen aanleveren. Voor thema’s 1 en 2 (‘Inhoud van geboortezorg’ en ‘Medewerker essentieel’) staan de eerste bijeenkomsten gepland in april en mei, met vicevoorzitters vanuit de regio: voor thema 1 is dat Leonoor van Eerden (gynaecoloog, Maasstad Ziekenhuis) en voor thema 2 Geraldine Aben (manager in het Maasstad Ziekenhuis). Tijdens deze eerste bijeenkomsten zal de aanpak per thema concreet worden gemaakt: wat pakken we wanneer op en met welke beoogde resultaten?

In de periode maart-juni komen Arie Franx (vertegenwoordiger in DB ROAZ namens de geboortezorg), Roos Mesman (kwartiermaker geboortezorg ROAZ ZWN) en Eveline van der Leeuw (eerstelijns verloskundige in Rotterdam en vicevoorzitter Expertisegroep) ook nog langs bij ieder VSV/IGO tijdens een zogenaamde ‘ronde door de regio’. Daarbij zal met een brede vertegenwoordiging van gedachten worden gewisseld over de lokale situatie, de regionale samenwerking en de gezamenlijk koers via het programma Wensen & Grenzen.

Save the date

Tot slot een save the date: op donderdag 22 juni zal van 16:00 tot 18:30 uur opnieuw een regionale bijeenkomst plaatsvinden over toekomstbestendige geboortezorg in de regio Zuidwest-Nederland. Het is de afsluiting van etappe 1 van het programma Wensen & Grenzen (verkennen & opstart programma) en de start van etappe 2 (onderzoeken en verbeteren). Meer informatie over aanmelden en de agenda volgt t.z.t.

gepubliceerd op: 20 maart 2023