Bijeenkomst Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Categorie: Landelijk

Traumacentrum Zuidwest-Nederland organiseert op 16 april a.s. van 14.30 tot 16.30 uur in het Erasmus MC een bijeenkomst voor contactpersonen Kwaliteitskader Spoedzorgketen uit de regio.

Tijdens deze bijeenkomst is er een korte toelichting over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen en de webapplicatie, maken de contactpersonen kennis met elkaar en besteden we aandacht aan een aantal nieuwe normen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Mogelijk heeft u al aangegeven dat u aanwezig wilt zijn.  Indien u dit nog niet kenbaar heeft gemaakt dan ontvangen wij graag alsnog uw aanmelding voor 10 april.

Naast de contactpersonen Kwaliteitskader Spoedzorgketen zijn huisartsen uit de dagpraktijken die voornemens zijn om de nulmeting uit te voeren tevens van harte welkom.

Aanmelden kan via roaz@erasmusmc.nl onder vermelding van aanmelding bijeenkomst 16 april.

gepubliceerd op: 2 april 2019