Geannuleerd. TAM Zeeland (Goes)

Datum: 2 juli 2020
Tijd: 17:30 - 18:30
Soort: TAM Zeeland (Goes)
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Admiraal de Ruyter ziekenhuis
Agenda: zet in mijn agenda

De TAM Zeeland komt 3x per jaar bijeen.