Expertisegroep Ziekenhuizen

Datum: 30 maart 2022
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep Ziekenhuizen
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: MS Teams
Agenda: zet in mijn agenda

Deze expertisegroep komt één keer per zes weken bij elkaar