Expertisegroep GGD’en (opgeschaalde zorg)

Datum: 5 maart 2020
Tijd: 10:00 - 12:00
Soort: Expertisegroep GGD’en
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: GGD Rotterdam Rijnmond, Rotterdam
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep GGD’en komt 3x per jaar bijeen.