Expertisegroep Acute Psychiatrie

Datum: 4 maart 2019
Tijd: 13:00 - 14:30
Soort: Expertisegroep Acute Psychiatrie
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: Erasmus MC
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute Psychiatrie komt 4x per jaar bijeen.