Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde

Datum: 12 september 2019
Tijd: 16:30 - 18:00
Soort: Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde
Type: Besloten bijeenkomst
Locatie: IJsselland Ziekenhuis
Agenda: zet in mijn agenda

De expertisegroep Acute Kindergeneeskunde komt 4x per jaar bijeen.