trauma-logo
Foto Summer
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Volg ons ook op LinkedIn, Twitter en Facebook.
facebook twitter linkedin

Zomergroet

Het team van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland wenst alle collega’s uit de regio een mooie zomer en fijne vakantie toe!

Echter voordat wij starten met de vakantieperiode vragen wij u om via deze link een korte enquête van slechts 6 vragen in te vullen over gebruik van social media (geschatte invulduur 2 minuten). Alvast bedankt!

Emergo Train System (ETS) in Maasstad ziekenhuis d.d. 19 juni 2019

Een gekantelde HSL na een frontale botsing met een intercity. Dat was het crisisscenario voor de 30 gemotiveerde deelnemers in het Maasstad ziekenhuis.
Meer lezen

Kennismaken met onze ketenpartners

Wie is Hien van Leeuwen?
Ik ben sinds bijna acht jaar Internist Acute Geneeskunde in het Maasstad ziekenhuis met veel betrokkenheid en passie voor de acute zorg en vanuit die hoedanigheid betrokken bij diverse regionale overleggen over de acute zorgketen in de regio.
Meer lezen

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Na de startbijeenkomst in april 2019 zijn collega’s uit de spoedzorgketen van huisartsenposten, regionale ambulance voorzieningen, spoedeisende hulpen en ziekenhuizen in regio Zuidwest- Nederland aan de slag gegaan met het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.
Meer lezen

Themabijeenkomst CBRN

Dinsdag 14 mei 2019 vond een themabijeenkomst CBRN voor de hospitale setting plaats.
Meer lezen

Refereeravond Summertrip: drugs in de acute zorg van 27 juni 2019

De zon schijnt en de zomervakantie is bijna begonnen: tijd voor een summertrip. Deze keer drugs.
Meer lezen

Drukte in ziekenhuizen in regio realtime in beeld

Ketenpartners in acute zorg starten pilot voor realtime coördinatie acute keten regio Zuidwest-Nederland. De samenwerkingspartners voor acute zorg in de regio Zuidwest-Nederland starten
Meer lezen

Save the date: 26 november 2019 werkconferentie zorgcoördinatie

Op 26 november aanstaande organiseert het programma zorgcoordinatie een brede werkconferentie over zorgcoördinatie voor alle ROAZ-deelnemers.
Meer lezen

Traumacentrum Zuidwest-Nederland krijgt internationale aandacht tijdens WADEM

Van 7 tot en met 10 mei 2019 vond het tweejaarlijks congres van de World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) in Brisbane – Australië plaats.
Meer lezen

Whitepaper - Samenwerking in de acute zorg in reguliere en bijzondere situaties

Er gebeurt veel om de samenwerking in de acute zorgketen te verbeteren en een aantal projecten en systemen lijkt al snel te overlappen. Zorgcoördinatie, netcentrisch werken, de uitrol van 2twnty4, of de nulmeting Netcentrisch Werken (crisissituaties) in Zuidwest-Nederland waarbij LCMS GZ als voorbeeld vanuit andere regio’s is aangehaald. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich op dit moment tot elkaar en waar ligt de relatie dan?
Om dit te verduidelijken heeft het Traumacentrum ZWN een whitepaper over dit onderwerp geschreven.
Meer lezen