trauma-logo
easter-5001098_1920
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

Fase 3

Fase 3
Van fase 3 is sprake als alle capaciteit volledig is benut, alles maximaal is afgeschaald en de samenwerking tussen zorgaanbieders zorgbreed volledig en maximaal is benut. Er zijn op dat moment geen lokale of regionale oplossingen meer mogelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen. In een dergelijke situatie zal dus sprake zijn van het verlies van kwaliteit van zorg,

Meer lezen

Het LCPS en het RCPS bestaan 1 jaar!

Het LCPS en het RCPS bestaan 1 jaar!
Al ruim een jaar verplaatst het LCPS patiënten tussen regio’s om de COVID-zorg over Nederland te verdelen. Zo houden we met elkaar de ziekenhuiszorg toegankelijk.

Sinds het allereerste begin in maart 2020, verplaatste het LCPS 4004 patiënten, waarvan ruim 2800 sinds de vestiging van het LCPS in Zeist.

Meer lezen

Inzichten vanuit verzamelde data van het COVID-19 dashboard

In de zomer van 2020 is de ontwikkeling van het Regionaal COVID-19 dashboard Zuidwest-Nederland gestart. Inmiddels zijn we negen á tien maanden verder en is er vanuit vele ketenpartners aardig wat data verzameld en aangeleverd. Reden voor het team Informatiemanagement om eens in de data te duiken.

Meer lezen
Inzichten vanuit verzamelde data van het COVID-19 dashboard

Tabletop oefening voor Bestuurlijk Overleg Ziekenhuizen en voor Strategisch ROAZ

Tabletop oefening voor Bestuurlijk Overleg Ziekenhuizen en voor Strategisch ROAZ
Op 17 maart werden twee tabletop oefeningen georganiseerd waarbij het scenario een situatie betrof waarin het aantal met Covid-19 besmette mensen in Nederland de afgelopen twee weken ineens drastisch was toegenomen. Hierdoor nam ook het aantal opnames toe en steeg de uitval van zorgpersoneel. Zo ontstonden problemen niet alleen in de acute zorg, maar ook in de VVT, de geboortezorg en bij het ambulancevervoer. Kortom een donkergrijs scenario.

Meer lezen

Prognoses bedbezetting in de ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) maakt prognoses voor de bedbezetting in de ziekenhuizen. Wekelijks sturen zij een rapportage aan alle RCPS- (ROAZ) regio’s. In deze rapportage is informatie te vinden over de landelijke afspraken aangaande de beddencapaciteit in de IC en in de kliniek, de meest recente cijfers op een rij zoals de R-waarde en de huidige bezetting en scenario’s met betrekking tot de ontwikkeling van benodigde bedden.

Meer lezen
Prognoses bedbezetting in de ziekenhuizen

Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie: organisaties in regio Rijnmond brengen regiobeeld uit

Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie: organisaties in regio Rijnmond brengen regiobeeld uit
Om een dreigend capaciteitstekort voor te zijn is er voor de regio Rijnmond een regiobeeld opgesteld waarmee de benodigde capaciteit voor de geboortezorg in 2025 kan worden bepaald. Opdrachtgever is het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. In juni 2020 verleende ZonMw hiervoor een subsidie in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Meer lezen

Cijfers in beeld COVID-19

Cijfers in beeld COVID-19
Het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland wordt dagelijks bijgehouden door het RCPS Zuidwest-Nederland.

Vorige week was er een forse stijging te zien in het aantal opgenomen COVID-19 patiënten op de IC in de regio Zuidwest-Nederland. Inmiddels in de bezetting wat gedaald, echter blijft onverminderd hoog. Vorige week is er dan ook een landelijke opschaling aangekondigd van 1350 naar 1450 IC-bedden.

Deze week is er net als vorige week een stijging te zien in het aantal COVID-19 patiënten in de kliniek. Wederom vindt een groot deel van deze stijging plaats in de subregio Rotterdam-Rijnmond, hoewel er in de subregio’s Zuid-Holland Zuid en Zeeland ook grote drukte wordt ervaren.

Er zijn deze week veel verzoeken tot overplaatsing van patiënten met COVID-19 binnengekomen bij het RCPS ZWN. Ook dit illustreert grote drukte omtrent COVID-19 zorg in de regio Zuidwest-Nederland.

Meer lezen

Uitgelicht

Uitgelicht
In deze rubriek treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media en de regio. Deze keer: '5 mei Internationale dag van de handhygiëne' en 'Start project Goed Gebruik Handschoenen'.

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube