trauma-logo
corona-gd163ef31f_1280 met ambu
U ontvangt deze nieuwsbrief als speciale editie met als thema 'Traumazorg in Zuidwest-Nederland ten tijde van een pandemie'. Deze speciale editie is samengesteld door het datamanagement van het Traumacentrum
Zuidwest-Nederland en is in het geheel gewijd aan de traumazorg sinds de opkomst van COVID-19 in februari 2020.

SPECIALE EDITE

Traumazorg in Zuidwest-Nederland ten tijde van een pandemie

Traumazorg in Zuidwest-Nederland ten tijde van een pandemie
Eind 2019 werd de wereld opgeschud door de introductie van een pandemisch virus. De meeste van ons kunnen zich nog scherp herinneren hoe COVID-19 zich eind februari 2020 in Nederland liet zien en nog een tijdje zou blijven… Traumazorg heeft zich in 2020 moeten aanpassen, maar kon ook doorgang vinden, ondanks verhoogde druk prehospitaal, in ziekenhuizen en nazorgtrajecten. De gehele …

Meer lezen

Traumapopulatie: karakteristieken

Tijdens beide periodes van strikte maatregelen zien we een toename van het percentage opgenomen vrouwen en een toename van de leeftijd. De oorzakelijkheden van trauma laten duidelijk meer nadruk zien op ongevallen in de privésetting en een afname van verkeersongevallen tijdens golf I en II. Met het loslaten van de maatregelen in de interepidemische periode zien een we toename van …

Meer lezen
Traumapopulatie: karakteristieken

Intensive care

Intensive care
Tijdens beide COVID-19-golven is een afname van IC-opnames te zien ten opzichte van de referentieperiodes in 2019 (Figuur 3). Tijdens golf II is deze afname groter. Of dit op basis van schaarste van IC-bedden is of een verminderd aanbod van IC-behoeftige traumapatiënten is niet te zeggen met deze gegevens. De druk op de IC is hoog geweest in 2020, niet …

Meer lezen

Overlijden

In 2020 is er sprake van een absolute toename van het aantal in-hospitale overlijdensgevallen van traumapatiënten, van 259 (2,6%) naar 317 (3,3%). Figuur 4 laat overleden traumapatiënten per ISS-categorie zien. Patienten met mild letsel laten een duidelijke toename zien van in-hospitaal overlijden tijdens golf I en II in vergelijking tot dezelfde periodes in 2019. De andere letselcategorieën laten een ander …

Meer lezen
Overlijden

Conclusie

Opgenomen traumapatiënten zijn tijdens golf I en II ouder geweest ten opzichte van de referentieperiode. Qua oorzakelijkheden lijkt het accent meer te liggen in de privésetting tijdens beide COVID-19-golven. Mild letsel en stevig letsel hebben met name een algemene daling in aantallen laten zien, gedurende golf I en II. Tijdens golf I en golf II zijn traumapatiënten in het algemeen …

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube