trauma-logo
board-1647322_1920
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Hierin informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Volg ons ook op LinkedIn, Twitter, Facebook en YouTube.

Verzoek tot doorsturen

Wij vragen u deze nieuwsbrief minimaal naar één collega of samenwerkingspartner door te sturen vanuit de gedachte dat de inhoud van deze nieuwsbrief voor hem of haar nuttig is. Abonneren op deze nieuwsbrief kan via deze link. Alvast hartelijk dank! Zo vergroten wij ons netwerk en weten nog meer mensen het ROAZ ZWN te vinden.

Bovenregionaal overplaatsen blijft noodzakelijk

In onze regio zitten we nog steeds qua opschaling boven de geldende landelijke afspraak. Daardoor hebben we de mogelijkheid om bovenregionaal over te plaatsen. Door dat te blijven doen, houden we landelijk de sense of urgency op het vraagstuk van fair-share patiëntenspreiding. Hieronder de argumenten nog even kort op een rij gezet door het LCPS.

Meer lezen
Bovenregionaal overplaatsen blijft noodzakelijk!

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen
In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen staan landelijke afspraken verwoord in de vorm van bestaande normen, nieuwe normen en aanbevelingen. Voor de nieuwe veldnormen zijn deadlines gesteld inclusief een implementatieplan. Door de drukte rond de COVID-19 crisis zijn de deadlines voor de nieuwe veldnormen enige tijd geleden met een half jaar verlengd. Inmiddels is de nieuwe datum voor een aantal nieuwe normen ook verstreken. Vandaar dat wij graag alle ketenpartners op het implementatieplan voor de nieuwe normen attenderen.

Meer lezen

Opgenomen coronapatiënten eerder ontslaan door monitoring thuissituatie

In de regio Rijnmond is gestart met het eerder ontslaan van Covid-19 patiënten door de mogelijkheid van monitoring in de thuissituatie.
Dit zijn ontwikkelingen die door de druk op de ziekenhuisbedden door COVID-19 versneld worden ingezet en mogelijkheden bieden voor de toekomst. Door toenemende mogelijkheden in e-health en verschuivingen van 3e en 2e lijns zorg naar de 1e lijn is het van belang dat er goede en vooral eenduidige afspraken worden gemaakt binnen de regio.

Meer lezen
Opgenomen coronapatiënten eerder ontslaan door monitoring thuissituatie

Knelpunten V&V benoemd

Knelpunten V&V benoemd
Het stafbureau van het ROAZ heeft in november twee digitale bijeenkomsten georganiseerd met ketenpartners van de V&V. Knelpunten die ervaren worden door de V&V ketenpartners zijn benoemd zowel voor de COVID-19 als voor de reguliere doorstroom naar de VVT.

Meer lezen

Voorbereiden op wat we niet willen, ook in coronatijd

Voorbereiden op wat we niet willen, ook in coronatijd
Op 30 oktober en 27 november jl. heeft het Franciscus Vlietland een belangrijke stap gezet in het geoefend blijven met chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen. De eerste CBRN-training in coronatijd is hierdoor een feit.

Meer lezen

Cijfers in beeld COVID-19

Het aantal opgenomen patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland wordt dagelijks bijgehouden door het RCPS Zuidwest-Nederland.

Het aantal patiënten met COVID-19 op de IC liet in het begin van vorige week een daling zien en daarna een stijging. De laatste dagen is er daling geweest en is het aantal patiënten met COVID-19 op de IC gezakt naar 68 patiënten vandaag. Deze daling is voornamelijk zichtbaar in subregio Rotterdam-Rijnmond.

Meer lezen
Cijfers in beeld COVID-19

Uitgelicht

Uitgelicht
Hier treft u een aantal nieuwswaardige berichten uit de media. Deze keer de lancering van de nieuwe versie MUIZ en huisartsen starten proef in Rotterdam-Rijnmond om patiënten zelf zuurstof te laten meten.

Meer lezen
facebook twitter linkedin youtube